Generali Srbija generalni sponzor 86. Međunarodnog sajma poljoprivrede

Predsednik Izvršnog odbora Generali Osiguranja Dragan Filipović (drugi sa leve strane) sa delegacijom, datum: 13.05.2019.

Generali Osiguranje Srbija je osmu godinu zaredom partner Novosadskog sajma i generalni sponzor Međunarodnog sajma poljoprivrede.

Na štandu Generali Osiguranja, u Auli Novosadskog sajma, poljoprivredni proizvođači i ostali posetioci moće će da se upoznaju sa proizvodima osiguranja poljoprivrede, životinja, mehanizacije i domaćinstva, i sa ostalim proizvodima kojima mogu finansijski zaštiti sebe, svoju porodicu i proizvodnju.

Sajam je izuzetno značajan za povezivanje i razmenu iskustava državnih institucija, proizvođača, prehrambene industrije, osiguravajućih kompanija i banaka. Za Generali Osiguranje Srbija je i prilika da predstavi, na domaćem tržištu osiguranja, savremene tehnologije koje koristi u oblasi osiguranja poljoprivrede – aplikaciju za procenu šteta na usevima i plodovima,dron i mnoge druge. Osnovne karakteristike aplikacije su: preciznija i efikasnija procena i obrada šteta na usevima i plodovima, definisanje lokacije oštećenih parcela, provera vrste useva i površina parcela, praćenje statusa obrade šteta i editovanje štete na elektronskoj mapi Srbije. Kao glavni benefiti korišćenja drona istaknuti su značajno povećanje transparentnosti, brzine i preciznosti utvrđivanja stanja useva i plodova pre osiguranja i nakon nastanka eventualnog oštećenja, kao i bitno smanjenje troškova sprovođenja osiguranja.

Prilikom svečanog otvaranja Predsednik Izvršnog odbora, Dragan Filipović je izjavio: “S obzirom na to da je Srbija agrarna zemlja mi se trudimo da svake godine uvođenjem novih usluga i pokrića u oblasti osiguranja poljoprivrede poljoprivrednicima omogućimo miran san. Ono šta je još uvek problem u našoj zemlji jeste da 85% poljoprivrednih gazdinstava  nije osigurano i mi svi zajedno kao industrija, zajedno sa državom, trebamo u velikoj meri da se angažujemo na građenju svesti o bitnosti osiguranja.”

U Srbiji je osigurano oko 15% biljne proizvodnje i svega 5% stočnog fonda, što je daleko ispod proseka ekonomski razvijenih zemalja. Jedan od razloga za to je tradicionalno nepoverenje poljoprivrednika prema finansijskim institucijama. Generali Osiguranje Srbija želi da im pomogne da te predrasude prevaziđu. 

Naš portfolio poljoprivrede (usevi+životinje) čini trenutno nešto preko 10.000 polisa godišnje, od čega su preko 85% polise useva. Generali u osiguranju poljoprivrede grubo ima oko 35% tržišta. Inače procena je da je osiguranjem u Srbiji obuhvaćeno svega oko 12-15% površina koje se obrađuju, odnosno da je osigurano svega oko 5-10% stočnog fonda.

Što se tiče nekih upečatljivih štetnih događaja, u principu smatramo da je bitno navesti činjenicu da zbog efekata globalnog zagrevanja u poslednjim godinama klimatski ekstremi bivaju sve izraženiji i utisak je da se češće javljeju nepogode sa katastrofalnim posledicama, a ovom prilikom ističemo 3:
                
1.    13.06.2018. godine: obilne padavine praćene jakim gradom zahvatile su područje od Bajine Bašte , preko Kosjerić, Topole, sve do Smederevske Palanke: Ovo nevreme je napravilo ogromne štete na širem pordučju zapadne i centralne Srbije.

2.    27.06.2016. godine: snažno nevreme praćeno jakim olujnim vetrom pogodilo je Bačku i Srem i napravilo ogromne štete na širem području. Toliki je bio intenzitet vetra da su neki voćnjaci sa stubovima za protivgradnu mrežu polomljeni, a našem klijentu Jedinstvu iz Apatina  preko 1000 hektara kukuruza i suncokreta je izlomljeno i ležalo na zemlji.

3.    07.05.2019. godine (danas): zabeležen slab mraz i sneg na višim područjima zapadne Srbije što je krajnje neuobičajeno za ovaj period godine i može imati značajne negativne posledice na biljnu proizvodnju.

Sve u svemu, ambijent u kome se obavlja poljoprivredna proizvodnja postaje sve više nepredvidiv, te se osiguranje nameće kao adekvatno rešenje, što je prepoznala i Država koja pruža podršku poljoprivrednicima da se osiguraju u vidu značajnih subvencija.

Na povećanje broja osiguranih poljoprivrednika, naročito u Moravičkom, Zlatiborskom i Kolubarskom okrugu, trebalo bi da utiče uredba kojom su subvencije za osiguranu poljoprivrednu proizvodnju povećane sa 40% na 70%. O tome će se opširnije govoriti na konferenciji za novinare koja će biti održana 16.maja u Master centru Novosadskog sajma.

Poljoprivreda predstavlja dominantnu delatnost u Srbiji. Procena je da se poljoprivrednom proizvodnjom u Srbiji bavi oko 1,3 miliona ljudi, a udeo poljoprivrede u BDPu je 6,5%  u 2016. godini. Poljoprivredna proizvodnja se obavlja na oko 3,5 miliona hektara. Struktura biljne proizvodnje je raznolika, najzastupljenija je ratarska proizvodnja, ali je zastupljeno i voćarstvo, zatim povrtarstvo i vinogradarstvo. Osiguranjem je obuvaćeno svega oko 12% površina pod gajenim usevima, što je daleko ispod proseka u zemljama razvijenog Sveta i EU. Poslednjih nekoliko godina Država subvencioniše premiju osiguranja poljoprivrede sa iznosima koji variraju od godine do godine i trenutno iznose 40%, osim za područje 3 Upravna okruga: Moravički, Kolubarski i Zlatiborski, gde je iznos subvencija 70% (prvi put su izdvojena ova 3 okruga I prvi put subvencije za neku teritoriju iznose 70%). Ove mere su dovele do određenog rasta tržišta osiguranja poljoprivrede, posebno kod fizičkih lica, dok se od povećanje subvencije za 3 navedena okruga očekuje značajnija penetracija osiguranja u istima. 

Geografski faktori

U poljoprivrednom smislu Država Srbija se može podeliti u nekoliko celina, shodno dominantnom tipu poljoprivredne proizvodnje i to:

-    Vojvodina (dominira ratartvo)
-    Zapadna Srbija (dominira proizvodnja maline i kupine)
-    Centralna i Južna Srbija (dominira voćarstvo, pre svega šljiva i višnja u nekim regionima i povrtarstvo)

Demografski faktori

Procena je da U Srbiji postoji oko 600.000 poljoprivrednih gazdinstava, od čega je oko 300.000 registrovanih, gde je prosečna veličina poseda oko 4 ha. Poslednjih godina postoji tendencija ukrupnjavanja gazdinstava, pre svega iz razloga profesionalizacije i povećanja intenziteta proizvodnje.

Bihevioralni fakotri

Činjenica da svega oko 12% poljoprivrednik osigurava svoje useve govori o tome da je u Srbiji nedovoljno razvijena svest o potrebi osiguranja poljoprivredem, odnosno stiče se utisak da poljoprivredni proizvođači nemaju prave informacije o koristima koje mogu da imaju od osiguranja u godinama kada je njihova prozivodnja suočena sa meteorološkim izazovima. Takođe, u Srbiji je naglašeno tradicionalno nepoverenje poljoprivrednika prema finansijskim institucijama i cilj treba da nam bude da te predrasude otklanjamo, edukujemo proizvođače i gradimo dugoročan odnos međusobnog poverenja.

Potrebe tržišta

Zbog gore navedenih faktora, smatram da tržište za ovaj vid osiguranja zahteva aktivnu prodaju koja je potpomognuta edukacijom i promocijom. Upoznavanje proizvođača sa benefitima polise osiguranja, subvencijama Države, naročito u područjima gde povrat iznosi 70%, kao i klimatskim promenama koje doprinose povećanju frekvencije klimatskih ekstrema  koji dodatno ugrožavaju njihovu proizvodnju. Ovde posebno treba imat u vidu činjenicu da preko 85% useva u Srbiji NEMA NIKAKVO OSIGURANJE, i oni predstavljaju prioritetnu ciljnu grupu.

Rast tržišta

Poslednjih nekoliko godina tržište raste prosečnom stopom rasta koja je oko 5%, što je zanemarljivo u odnosu na potencijal.

Konkurencija

Osiguranjem poljoprivrede se u Srbiji bavi svega nekoliko kuća: Dunav (market share oko 33%), Generali (oko 33%), DDOR (oko 10%), Triglav, Wiener i Globos. Regionalno najveća konkurencija u Vojvodini i Centralnoj i Južnoj Srbiji nam je Dunav, a u Zapadnoj Srbiji Wiener.

Ponuda proizvoda 

Dominanatn proizvod i kod nas i ukupno na tržištu je osiguranje  osnovnih rizika (grad požar i udar groma) koji čini ok 80% ukupne premije. Osim toga, nudimo osiguranje od dopunskog rizika oluje, prolećnog snega, zimskog mraza, sadnog materijala, zatim osiguranje plodova voća od gubitka količine i kvaliteta. Jedini u Srbiji i u region nudimo osiguranje od rizika suše (za kukuruz soju i šećernu repu).

Marketinški ciljevi

Želimo da se obratimo pre svega ruralnoj populaciji, poljoprivrednim proizvođačima – po regionima u terminima adekvatnim za donošenje odluke o osiguranju. Tom prilikom želimo da im skrenemo pažnju na rizike kojima je njihova proizvodnja izložena i da im ponudimo osiguranje kao efikasan isntrument upravljanja navedenim rizicima. Želimo da im kažemo da premiju mogu da plate tek nakon žetve/berbe te da im Država subvencioniše 40% plaćene premije u Vojvodini (ukoliko imaju registrovano gazdinstvo), dok u Moravičkom, Kolubarskom i Zlatiborskom upravnom okrugu država subvencioniše 70% premije. Sve to mogu da ostvare u Generaliju, koji kao kuća može da im ulije punu sigurnost da će dobiti ono što su kupili.

Ciljana tržišta

Zapadna Srbija (ovde spadaju ta tri okruga  Zlatiborski, Moravički I Kolubarski) – prevashodno osiguranje maline i kupine. Sezona ugovaranja osiguranja kreće nešto ranije nego u ostalim krajevima zamlje (01.03.-01.06)

Vojvodina – prevashodno ratarai (ali ima i voćara i povrtara) – sezona 01.04.-15.06.

Centralna i Južna Srbija – voćari (šljiva višnja, breskva, jabuka), i povrtari (paprika, krastavci...) – sezona 01.04.-15.06.
 

© 2019 MarieClaire | All rights reserved.